Verschil tussen sociale en ethische kwesties

Sociale versus ethische kwesties
 

Vanwege de belangrijke plaats die sociale en ethische kwesties spelen in de samenleving, is het heel normaal dat mensen het verschil willen weten tussen sociale en ethische kwesties. Sociale problemen kunnen worden gedefinieerd als problemen of zaken die van invloed zijn op een grote populatie. Het kan negatieve gevolgen hebben voor een aanzienlijk aantal individuen in een bepaalde samenleving als geheel. Ethische kwesties, aan de andere kant, zijn problemen die door individuen zelf zijn veroorzaakt en deze hebben een negatieve invloed op het individu zelf en op de samenleving. Sociale en ethische kwesties moeten echter worden weggenomen voor een soepel functioneren van de sociale structuur.

Wat zijn sociale kwesties?

Sociale problemen, zoals hierboven vermeld, zijn problemen die een groter aantal mensen treffen en het belangrijkste is dat de individuen in de samenleving mogelijk niet de controle hebben over deze problemen. Ook verschillen sociale kwesties van de ene samenleving tot de andere, afhankelijk van verschillende redenen. Een sociaal probleem kan worden veroorzaakt door geografische, educatieve, economische of politieke redenen. Als we kijken naar enkele veelvoorkomende voorbeelden van sociale kwesties, kunnen we zien dat sommige daarvan ook universeel toepasbaar zijn. Sociale stratificatie, armoede, sociale desorganisatie, ongelijkheid, racisme, genderkwesties zijn enkele van de meest geïdentificeerde sociale problemen. De aard van deze problemen kan van samenleving tot samenleving verschillen, maar de oorzaak of de oorzaak van het probleem kan in veel gevallen hetzelfde zijn. Het is voor individuen moeilijk om oplossingen voor sociale problemen alleen te vinden. Het moet op een collectieve manier worden gedaan met de hulp van de overheid ook. Een individueel probleem heeft echter ook de mogelijkheid om een ​​sociaal probleem te worden, als het het effect over een aantal mensen verzamelt.

Wat zijn ethische kwesties?

Ethiek is het morele gedrag of de morele filosofie van individuen, waardoor zij identificeren wat goed en slecht is, of goed en kwaad. Ethiek definieert de manier om op een moreel geaccepteerde manier te leven. Ethiek kan als een universeel verschijnsel worden beschouwd. Elke samenleving heeft zijn eigen ethische gedrag. Ethische kwesties doen zich voor in gevallen waarin mensen tegen dit geaccepteerde gedragspatroon ingaan. Omdat ethiek de juiste of foute manier van leven laat zien, wordt van individuen in een samenleving verwacht dat ze die principes volgen. Als we een voorbeeld nemen, is het beschermen van het milieu ethisch in bijna alle samenlevingen. Als een persoon of een groep mensen hiertegen opkomt, kan dit echter schadelijke gevolgen hebben. Ethische kwesties kunnen al dan niet van invloed zijn op de samenleving als geheel. Het hangt ook af van het probleem en de reactie van de leden van de samenleving.

Wat is het verschil tussen sociale en ethische kwesties?

Wanneer we kijken naar zowel sociale als ethische kwesties, kan een overeenkomst die we kunnen identificeren zowel individuen als soms ook de samenleving beïnvloeden. Ook kunnen deze het gevolg zijn van acties van individuen die indruisen tegen de geaccepteerde gedragspatronen. In beide situaties kunnen er schadelijke gevolgen zijn voor de samenleving en haar leden.

• Als we naar de verschillen kijken, zien we dat sociale kwesties altijd van invloed zijn op de samenleving als geheel, maar ethische kwesties zijn misschien niet altijd zo.

• Sociale problemen kunnen niet alleen door individuen worden opgelost, maar ethische kwesties kunnen gemakkelijk worden voorkomen.

• Verder hebben individuen geen controle over de sociale problemen, maar hebben ze misschien wel controle over de ethische kwesties.

• Bovendien kunnen ethische kwesties gemakkelijk worden geïdentificeerd en behandeld, terwijl sociale problemen lang kunnen duren om in de buurt te komen.

• Ethische kwesties kunnen worden aangepakt met sancties of prikkels, maar sociale problemen kunnen niet zo worden opgelost.

Het is echter duidelijk dat zowel sociale als ethische kwesties moeten worden geëlimineerd uit samenlevingen die problemen opleveren voor het soepel functioneren van de samenleving.